AUDAX RENOVABLES, S.A.AUDAX RENOVABLES, S.A.AUDAX RENOVABLES, S.A.

AUDAX RENOVABLES, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADX nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của AUDAX RENOVABLES, S.A.

Tổng tài sản của ADX cho Q4 23 là1.30 B EUR, ít hơn 0.44% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 1.97% trong Q4 23 tới 1.12 B EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY