CLINICA BAVIERA S.A.CLINICA BAVIERA S.A.CLINICA BAVIERA S.A.

CLINICA BAVIERA S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CBAV nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của CLINICA BAVIERA S.A. trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 42.10 M EUR mặc dù con số ước tính là 42.20 M EUR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của CBAV trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên