GRIFOLS S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GRF nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

Grifols SA là một công ty có trụ sở tại Tây Ban Nha tham gia vào lĩnh vực sản xuất dược sinh học. Các hoạt động của Công ty được chia thành bốn lĩnh vực kinh doanh: Khoa học Sinh học, Bệnh viện, Chẩn đoán và Nguyên vật liệu. Bộ phận Khoa học Sinh học tập trung vào việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm có nguồn gốc từ huyết tương người để sử dụng trong điều trị. Bộ phận Bệnh viện cung cấp các sản phẩm dược phẩm phi sinh học và thuốc men cho dược viện bệnh viện. Bộ phận Chẩn đoán cung cấp các công cụ phân tích lâm sàng và các công cụ kiểm tra phòng thí nghiệm cho các phòng thí nghiệm, bệnh viện và ngân hàng máu. Bộ phận Nguyên vật liệu bao gồm bán các sản phẩm sinh học trung gian, cũng như các dịch vụ sản xuất cho bên thứ ba. Công ty vận hành các cơ sở sản xuất ở Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Mexico và Úc, và nhiều công ty khác. Công ty kiểm soát nhiều công ty con.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Không có dữ liệu
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

GRF không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty