GRIFOLS S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GRF nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GRIFOLS S.A.

Doanh thu của GRIFOLS S.A. trong năm ngoái lên tới 6.06 B EUR, phần lớn trong số đó — 5.01 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Biopharma, năm trước mang lại 3.81 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States and Canada — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GRIFOLS S.A. 3.86 B EUR, và năm trước đó — 3.15 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia