ACCIONES IBERDROLA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IBE nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của ACCIONES IBERDROLA trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của IBE trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.17 EUR trong khi ước tính là 0.15 EUR, gây bất ngờ đến 16.26%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 10.93 B EUR mặc dù con số ước tính là 14.80 B EUR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.16 EUR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 18.19 B EUR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của IBE trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên