AMBIPAR ON NM
AMBP3F BMFBOVESPA

AMBP3F
AMBIPAR ON NM BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AMBP3F financial statements

Tóm tắt tài chính của AMBIPAR ON NM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AMBP3F là 6.292B. EPS TTM của công ty là 0.85, lợi tức cổ tức là 0.17%, và P/E là 66.15. Ngày thu nhập tiếp theo AMBIPAR ON NM là 11 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền