GETNINJAS ON NM

NINJ3 BMFBOVESPA
NINJ3
GETNINJAS ON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NINJ3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GETNINJAS ON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NINJ3 là 175.786M BRL. Ngày thu nhập tiếp theo của GETNINJAS ON NM là 15 Tháng 8, ước tính là -0.04 BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu