PETZ ON NM

PETZ3BMFBOVESPA
PETZ3
PETZ ON NMBMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PETZ3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PETZ ON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PETZ3 là 3.218B BRL. EPS TTM của công ty là 0.14 BRL, tỷ suất cổ tức là 0.23% và P/E là 50.43. Ngày thu nhập tiếp theo của PETZ ON NM là 7 Tháng 3, ước tính là 0.06 BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu