PETZ ON NM

PETZ3 BMFBOVESPA
PETZ3
PETZ ON NM BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PETZ3 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của PETZ ON NM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PETZ3 là 9.241B. EPS TTM của công ty là 0.16, lợi tức cổ tức là 0.08%, và P/E là 143.95. Ngày thu nhập tiếp theo PETZ ON NM là 17 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền