SANTANDER BRUNTSANTANDER BRUNTSANTANDER BRUNT

SANTANDER BRUNT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SANB11M nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SANTANDER BRUNT

Doanh thu của SANTANDER BRUNT trong năm ngoái lên tới 74.30 B BRL, phần lớn trong số đó — 56.39 B BRL — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Commercial Banking, năm trước mang lại 57.24 B BRL. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Brazil, Cayman Islands, Luxembourg and Spain — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SANTANDER BRUNT 65.86 B BRL, và năm trước đó — 66.47 B BRL.

Theo nguồn
Theo quốc gia