Các công ty của Các công ty Brazil hoạt động trong một ngành: Major Banks

Danh sách sau có Các công ty Brazil hoạt động trong cùng ngành, Major Banks. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABCB10ABC BRASIL PN REC N2
Chứng chỉ lưu ký
24.350 BRL−0.81%4000.045.798B BRL6.473.76 BRL+4.89%6.34%Tài chính
BAZA3AMAZONIA ON
90.47 BRL−1.11%2.6K1.025.072B BRL4.2421.31 BRL6.14%Tài chính
BBAS3BRASIL ON EX NM
57.38 BRL−1.24%10.271M0.78163.728B BRL5.4810.46 BRL7.95%Tài chính
Sức mua mạnh
BBDC3BRADESCO ON N1
12.45 BRL−0.16%8.908M0.60139.388B BRL9.301.34 BRL1.41%Tài chính
BCSA34SANTANDER DRN
Chứng chỉ lưu ký
20.42 BRL+0.49%3.609K0.69325.803B BRLTài chính
BILB34BILBAOVIZ DRN
Chứng chỉ lưu ký
49.55 BRL+1.23%20.02295.372B BRL4.03%Tài chính
BMEB3MERCANTIL ON N1
26.21 BRL−2.53%7.2K1.612.858B BRL6.713.91 BRL3.89%Tài chính
BNBR3NORD BRASIL ON
117.00 BRL+2.18%4001.2910.105B BRL4.4726.16 BRL5.30%Tài chính
BOAC34BANK AMERICADRN
Chứng chỉ lưu ký
42.31 BRL+1.80%4.324K1.491.327T BRL11134.210.00 BRL1.85%Tài chính
BRIV3ALFA INVEST ON
11.35 BRL+0.44%4.8K1.041.031B BRL342.900.03 BRL1.87%Tài chính
BRSR3BANRISUL ON N1
15.01 BRL+0.40%2.3K0.246.14B BRL6.072.47 BRL5.37%Tài chính
Theo dõi
BSLI3BRB BANCO ON
12.65 BRL−0.78%4000.494.493B BRL1.11%Tài chính
C1FG34CITIZENS FINDRN
Chứng chỉ lưu ký
154.40 BRL−8.35%401.2071.025B BRLTài chính
C1MA34COMERICA INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
125.84 BRL−5.58%10.1232.47B BRLTài chính
C2OL34BANCOLOMBIA DRN
Chứng chỉ lưu ký
41.520 BRL+2.27%160.4740.516B BRLTài chính
CAON34CAPITAL ONE DRN
Chứng chỉ lưu ký
334.00 BRL−1.86%110.27256.523B BRL11245.790.03 BRL1.22%Tài chính
DBAG34DEUTSCHE AK DRN
Chứng chỉ lưu ký
66.78 BRL+4.02%10.08135.85B BRL1.72%Tài chính
H1BA34HUNTINGTON BDRN
Chứng chỉ lưu ký
63.60 BRL−1.27%10.0892.573B BRLTài chính
H1DB34HDFC BANK LTDRN
Chứng chỉ lưu ký
54.150 BRL+0.65%110.36647.25B BRLTài chính
H1SB34HSBC HOLDINGDRN
Chứng chỉ lưu ký
47.750 BRL+2.14%2891.63716.649B BRLTài chính
INBR32INTER CO DR2
Chứng chỉ lưu ký
26.500 BRL−2.39%2.086M0.7310.495B BRL35.230.75 BRL0.00%Tài chính
Mua
INGG34ING GROEP DRN
Chứng chỉ lưu ký
68.39 BRL+0.75%101.06234.244B BRLTài chính
ITUB3ITAUUNIBANCOON ED N1
29.65 BRL−0.03%1.273M1.68312.201B BRL8.843.36 BRL3.74%Tài chính
JPMC34JPMORGAN DRN
Chứng chỉ lưu ký
91.86 BRL+1.21%16.983K3.832.634T BRL11.348.10 BRL1.49%Tài chính
K1EY34KEYCORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
70.00 BRL+3.09%1.019K9.3766.186B BRLTài chính
L1YG34LLOYDS BANKIDRN
Chứng chỉ lưu ký
11.280 BRL+0.36%640.05182.444B BRLTài chính
M1UF34MITSUBISHI UDRN
Chứng chỉ lưu ký
49.650 BRL+0.10%10.11569.675B BRLTài chính
N1WG34NATWEST GROUDRN
Chứng chỉ lưu ký
29.980 BRL+2.39%661.56127.239B BRLTài chính
PINE3PINE ON N2
6.30 BRL+26.25%3.8K3.391.135B BRL6.520.97 BRL4.90%Tài chính
SANB11SANTANDER BRUNT
28.51 BRL−1.35%1.061M0.68Tài chính
SANB3SANTANDER BRON
13.31 BRL−2.70%165.2K1.63106.892B BRL10.491.27 BRL4.96%Tài chính
Theo dõi
USBC34US BANCORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
51.60 BRL+1.78%200.08320.3B BRL12585.370.00 BRL3.40%Tài chính
WFCO34WELLS FARGO DRN
Chứng chỉ lưu ký
67.14 BRL+1.45%2.348K1.63957.66B BRL11190.000.01 BRL1.64%Tài chính
Z1IO34ZIONSBANCORPDRN ED
Chứng chỉ lưu ký
203.50 BRL+3.21%60.4428.739B BRLTài chính