GRUPO SBF ON NM

SBFG3 BMFBOVESPA
SBFG3
GRUPO SBF ON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SBFG3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GRUPO SBF ON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SBFG3 là 5.094B BRL. EPS TTM của công ty là 2.30 BRL, tỷ suất cổ tức là 0.56% và P/E là 9.87. Ngày thu nhập tiếp theo của GRUPO SBF ON NM là 3 Tháng 11, ước tính là 0.10 BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu