Các công ty Brazil tham gia một lĩnh vực: bán lẻ

Những Các công ty Brazil sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, bán lẻ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như AMAZON DRN, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như NORDSTROM INDRN và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AMZO34AMAZON DRN
Chứng chỉ lưu ký
9.864 T BRL47.73 BRL−1.04%249.05 K1.3995 460.000.00 BRL0.00%
WALM34WAL MART DRN
Chứng chỉ lưu ký
2.471 T BRL19.27 BRL+0.89%6.038 K0.4432.740.59 BRL+28.49%0.85%
HOME34HOME DEPOT DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.734 T BRL63.00 BRL−0.57%170.0523 333.330.00 BRL−12.90%1.60%
COWC34COSTCO DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.655 T BRL93.60 BRL+0.40%31.833 K6.0249 263.160.00 BRL+5.56%0.36%
BABA34ALIBABAGR DRN
Chứng chỉ lưu ký
948.745 B BRL13.08 BRL−3.54%358.186 K2.51106.950.12 BRL+217.66%1.27%
P1DD34PDD HOLDING DRN
Chứng chỉ lưu ký
782.917 B BRL59.520 BRL−3.22%3390.16
LOWC34LOWES COMPA DRN
Chứng chỉ lưu ký
677.425 B BRL59.67 BRL−2.02%10.031 819.210.03 BRL+361.97%1.21%
TJXC34TJX COMPANIEDRN
Chứng chỉ lưu ký
545.793 B BRL487.10 BRL−0.42%1100.6425 369.790.02 BRL+25.49%0.91%
CVSH34CVS HEALTH DRN
Chứng chỉ lưu ký
440.714 B BRL35.32 BRL−1.20%430.412 180.250.02 BRL+107.69%2.34%
TGTB34TARGET CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
391.306 B BRL863.04 BRL−0.47%10.0119 437.840.04 BRL+44.63%1.65%
MELI34MERCADOLIBREDRN
Chứng chỉ lưu ký
373.542 B BRL62.42 BRL−2.67%1.526 M2.8377.430.81 BRL+98.01%0.00%
ORLY34OREILLY AUT DRN
Chứng chỉ lưu ký
324.246 B BRL17.80 BRL−0.34%1030.30463.540.04 BRL+317.39%0.00%
C1PR34COPART INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
271.662 B BRL142.95 BRL+0.20%280.50
AZOI34AUTOZONE INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
261.514 B BRL69.24 BRL−1.16%280.0298.210.71 BRL+42.25%0.00%
ROST34ROSS STORES DRN
Chứng chỉ lưu ký
232.645 B BRL347.40 BRL−2.59%4033.7625 173.910.01 BRL−25.41%0.66%
L1UL34LULULEMON ATDRN
Chứng chỉ lưu ký
224.871 B BRL437.00 BRL−1.61%20.0128 940.400.02 BRL+75.58%0.00%
K1RC34KROGER CO DRN
Chứng chỉ lưu ký
203.251 B BRL284.48 BRL−1.41%100.63
JDCO34JD COM DRN ED
Chứng chỉ lưu ký
181.631 B BRL21.89 BRL−4.41%1.64 K0.224.075.38 BRL+126.46%2.19%
DGCO34DOLLAR GENERDRN ED
Chứng chỉ lưu ký
165.628 B BRL31.47 BRL−3.17%1.022 K1.321 673.940.02 BRL+25.33%1.04%
S2EA34SEA LTD DRN
Chứng chỉ lưu ký
153.522 B BRL11.010 BRL−2.91%3.488 K0.36
EBAY34EBAY DRN
Chứng chỉ lưu ký
135.605 B BRL133.32 BRL+1.04%320.3110 334.880.01 BRL1.26%
T1SC34TRACTOR SUPPDRN
Chứng chỉ lưu ký
134.835 B BRL70.62 BRL+0.60%10.00
U1LT34ULTA BEAUTY DRN
Chứng chỉ lưu ký
108.93 B BRL114.50 BRL+0.09%1 K2.5717 615.380.01 BRL+4.84%0.00%
D2KS34DICKS SPORT DRN
Chứng chỉ lưu ký
85.448 B BRL104.350 BRL−0.43%400.03
WGBA34WALGREENS DRN
Chứng chỉ lưu ký
78.569 B BRL45.90 BRL−0.11%1270.02−0.02 BRL−79.17%6.11%
K1MX34CARMAX INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
57.536 B BRL183.75 BRL+3.19%10.00
B1BW34BATHBODY DRN
Chứng chỉ lưu ký
51.887 B BRL57.62 BRL+0.17%180.13
TPRY34TAPESTRY INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
48.143 B BRL216.70 BRL−7.45%6139.0411 000.000.02 BRL+13.22%2.06%
RADL3RAIADROGASILON EJ NM
45.161 B BRL26.36 BRL+0.04%6.573 M1.1842.370.62 BRL+5.42%0.98%
Mua
V1IP34VIPSHOP HOLDDRN
Chứng chỉ lưu ký
44.961 B BRL44.120 BRL−0.27%120.50
GPSI34GAP DRN ED
Chứng chỉ lưu ký
42.878 B BRL115.44 BRL−2.99%300.0217 490.910.01 BRL1.73%
E2TS34ETSY INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
40.535 B BRL22.230 BRL+1.14%5002.84
W2YF34WAYFAIR INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
37.054 B BRL8.800 BRL−3.51%600.00
UGPA3ULTRAPAR ON NM
29.361 B BRL26.92 BRL−3.10%4.5 M1.0712.192.21 BRL+34.69%2.41%
Theo dõi
MACY34MACY S DRN
Chứng chỉ lưu ký
27.007 B BRL99.03 BRL−2.43%2481.86
VBBR3VIBRA ON NM
26.519 B BRL24.81 BRL−2.51%8.183 M0.925.854.24 BRL+209.76%3.36%
Sức mua mạnh
R2HH34RH DRN
Chứng chỉ lưu ký
23.846 B BRL22.640 BRL+1.80%6.631 K1.08
CAPH34CAPRI HOLDI DRN
Chứng chỉ lưu ký
23.379 B BRL221.54 BRL−3.58%40.0025.418.72 BRL−68.16%0.00%
A1AP34ADVANCE AUTODRN
Chứng chỉ lưu ký
21.441 B BRL23.16 BRL−2.48%310.08115 800.000.00 BRL−92.59%2.05%
ASAI3ASSAI ON NM
18.899 B BRL13.980 BRL−1.41%8.459 M0.7126.650.52 BRL−41.83%0.62%
Sức mua mạnh
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
17.631 B BRL7.980 BRL−3.04%5.414 M1.1114.440.55 BRL+16.02%0.00%
Sức mua mạnh
J1WN34NORDSTROM INDRN
Chứng chỉ lưu ký
15.876 B BRL100.70 BRL+3.92%60.29
LREN3LOJAS RENNERON NM
15.419 B BRL16.06 BRL−3.77%15.331 M1.2215.791.02 BRL−23.14%4.24%
Mua
CRIN34CARTERS INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
13.604 B BRL187.30 BRL−3.60%91.14
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
12.149 B BRL1.66 BRL−4.05%88.067 M0.89−0.02 BRL+69.31%0.00%
Theo dõi
EXCO32EXITO DR2 ED
Chứng chỉ lưu ký
4.202 B BRL12.500 BRL−1.19%85.63 K1.300.00 BRL0.00%
C2HP34CHARGEPOINTHDRN
Chứng chỉ lưu ký
3.478 B BRL2.730 BRL−1.80%2501.48
CEAB3CEA MODAS ON NM
3.391 B BRL11.00 BRL−4.01%3.384 M0.731 447.370.01 BRL+72.73%0.00%
Theo dõi
SBFG3GRUPO SBF ON NM
3.102 B BRL12.73 BRL−6.88%2.044 M0.8018.900.67 BRL−17.59%1.07%
Sức mua mạnh
PNVL3DIMED ON EJ NM
1.767 B BRL11.89 BRL−1.41%271 K0.7119.090.62 BRL+7.90%2.05%
Sức mua mạnh
PGMN3PAGUE MENOS ON NM
1.527 B BRL2.600 BRL−1.52%1.037 M1.33−0.04 BRL−106.72%9.55%
Theo dõi
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
1.25 B BRL2.55 BRL−1.92%16.671 M1.11−8.41 BRL−382.19%0.00%
Theo dõi
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
1.003 B BRL5.14 BRL−4.81%2.201 M0.9349.610.10 BRL2.71%
Mua
BBHIA3CASAS BAHIA ON NM
650.216 M BRL6.860 BRL−2.14%6.223 M1.01−23.46 BRL−16 104.84%0.00%
Bán
CCGRA3GRAZZIOTIN ON
555.394 M BRL26.90 BRL−2.18%1.6 K0.995.544.86 BRL−21.16%8.54%
AMER3AMERICANAS ON NM
475.397 M BRL0.53 BRL−5.36%15.752 M0.760.00%
EENJU3ENJOEI ON NM
378.919 M BRL1.870 BRL−3.61%704.9 K0.63−0.26 BRL+21.71%0.00%
Theo dõi
WEST3WESTWING ON NM
137.397 M BRL1.240 BRL−4.62%41.3 K0.35−0.49 BRL−5.79%0.00%
AMAR3LOJAS MARISAON NM
107.387 M BRL1.57 BRL−6.55%642.9 K1.33−7.34 BRL−24.55%0.00%