US BANCORP DRN

USBC34 BMFBOVESPA
USBC34
US BANCORP DRN BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

USBC34 financial statements

Tóm tắt tài chính của US BANCORP DRN với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của USBC34 là 471.295B. EPS TTM của công ty là 0.01, lợi tức cổ tức là 1.98%, và P/E là 11922.22.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền