VIBRA ON NM

VBBR3 BMFBOVESPA
VBBR3
VIBRA ON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VBBR3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của VIBRA ON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VBBR3 là 21.315B BRL. EPS TTM của công ty là 2.04 BRL, tỷ suất cổ tức là 3.11% và P/E là 9.24. Ngày thu nhập tiếp theo của VIBRA ON NM là 10 Tháng 11, ước tính là 0.40 BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu