VIVEO ON NMVIVEO ON NMVIVEO ON NM

VIVEO ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VVEO3 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của VIVEO ON NM trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của VVEO3 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.01 BRL trong khi ước tính là 0.07 BRL, gây bất ngờ đến -84.62%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 2.96 B BRL mặc dù con số ước tính là 3.00 B BRL. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là -0.08 BRL còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 2.86 B BRL. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của VVEO3 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên