GRUPO HERDEZ SAB DE CV

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HERDEZ nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GRUPO HERDEZ SAB DE CV với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HERDEZ là 16.404B MXN. EPS TTM của công ty là 2.01 MXN, tỷ suất cổ tức là 2.59% và P/E là 22.63. Ngày thu nhập tiếp theo của GRUPO HERDEZ SAB DE CV là 27 Tháng 4, ước tính là 0.75 MXN.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬