MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CVMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CVMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV

MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MEGA/CPO nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV

MEGA/CPO dòng tiền tự do cho Q1 24 là 995.55 M MXN. Đối với 2023, MEGA/CPO dòng tiền tự do -2.3 B MXN và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 11.73 B MXN.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: MXN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY