TELEFONICA SATELEFONICA SATELEFONICA SA

TELEFONICA SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

82,490,00 0,00%
Các chuyên gia 21 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho TEF1/N có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 25 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho TEF1/N trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS TEF1/N trong quý vừa qua là 1,79 MXN mặc dù ước tính là 1,61 MXN. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 1,77 MXN. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của TELEFONICA SA để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu TELEFONICA SA dự kiến sẽ đạt ‪197,07 B‬ MXN. Hãy xem doanh thu và thu nhập của TELEFONICA SA để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của TEF1/N82,49 MXN với giá ước tính tối đa là 97,80 MXN và giá ước tính tối thiểu là 62,59 MXN. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem TELEFONICA SA biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức TEF1/Ntin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 25 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu TEF1/N trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng trung tính, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là trung tính. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.