BHARAT AGRI FERT & REALTY LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BHARATAGRI nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BHARAT AGRI FERT & REALTY LTD.

Báo cáo tài chính này tóm tắt tài sản của BHARATAGRI - tài sản sở hữu, nợ phải trả - nợ người khác và vốn chủ sở hữu - sự khác biệt giữa hai tài sản trước.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY