KKK

KARNAVATI FINANCE LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KARNAVATI nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của KARNAVATI FINANCE LIMITED

Tại đây, bạn có thể tìm hiểu nguồn tiền của KARNAVATI đến từ đâu và cách công ty chi tiêu số tiền đó.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY