TURBOMECANICA BUCURESTI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TBM nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TURBOMECANICA BUCURESTI

Tổng tài sản của TBM trong Q3 23 là 183.60 M RON, tăng 3.70% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 15.86% trong Q3 23 tới 65.64 M RON.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: RON
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY