TTT

BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TLV nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của TLV trong quý trước là3.82 B RON, và cao hơn 23.54% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 693.01 M RON.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: RON
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM