BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA

TLV BVB
TLV
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA BVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TLV nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TLV là 14.97B RON. EPS TTM của công ty là 0.24 RON, tỷ suất cổ tức là 5.33% và P/E là 9.03.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu