TERAPLAST BISTRITA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRP nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của TERAPLAST BISTRITA trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 173.40 M RON mặc dù con số ước tính là 178.10 M RON. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của TRP trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên