TERAPLAST BISTRITA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TERAPLAST BISTRITA

Doanh thu của TERAPLAST BISTRITA trong năm ngoái lên tới 771.00M RON, phần lớn trong số đó — 488.21M RON — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Installations and Recycling, năm trước mang lại 407.32M RON. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Romania — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TERAPLAST BISTRITA 549.26M RON, và năm trước đó — 490.24M RON.

Theo nguồn
Theo quốc gia