BANCO DE BOGOTA S.A.BANCO DE BOGOTA S.A.BANCO DE BOGOTA S.A.

BANCO DE BOGOTA S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BOGOTA nguyên tắc cơ bản

BANCO DE BOGOTA S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BOGOTA được trả hàng tháng. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 121.00 COP, hãy mua trước 28 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 10.57%