CELSIA S.A E.S.P

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CELSIA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CELSIA S.A E.S.P

Doanh thu của CELSIA S.A E.S.P trong năm ngoái lên tới 3.65 T COP, phần lớn trong số đó — 2.60 T COP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Electricity on the Regulated and Unregulated Market, năm trước mang lại 2.13 T COP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Colombia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CELSIA S.A E.S.P 4.99 T COP, và năm trước đó — 3.62 T COP.

Theo nguồn
Theo quốc gia