COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

COLTEL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Colombia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 6.68 T COP, và năm trước đó — 6.75 T COP.

Theo nguồn
Theo quốc gia