ENEL DISTRIBUCION PERU SAAENEL DISTRIBUCION PERU SAAENEL DISTRIBUCION PERU SAA

ENEL DISTRIBUCION PERU SAA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ENDISPC1 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính ENEL DISTRIBUCION PERU SAA.

Tỷ lệ giá trên doanh số của ENDISPC1 là 3.02. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 14.69. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 656.00 người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: PEN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ