SOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA

ALKIM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA

Doanh thu của SOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA trong năm ngoái lên tới 241.10 M TND, phần lớn trong số đó — 147.07 M TND — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Sodium Tripolyphosphate, năm trước mang lại 118.61 M TND. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tunisia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA 253.83 M TND, và năm trước đó — 184.15 M TND.

Theo nguồn
Theo quốc gia