ATTIJARI LEASING

TJL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ATTIJARI LEASING

Doanh thu của ATTIJARI LEASING trong năm ngoái lên tới 29.25 M TND, phần lớn trong số đó — 57.25 M TND — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Leasing, năm trước mang lại 56.54 M TND. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tunisia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ATTIJARI LEASING 61.89 M TND, và năm trước đó — 60.77 M TND.

Theo nguồn
Theo quốc gia