RECKITT BENCKISER GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,10

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3RB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của RECKITT BENCKISER GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,10 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 3RB là 49.296B CHF. EPS TTM của công ty là 3.64 CHF, tỷ suất cổ tức là 3.00% và P/E là 17.94. Ngày thu nhập tiếp theo của RECKITT BENCKISER GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,10 là 27 Tháng 7, ước tính là 1.91 CHF.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬