A.P. MOLLER-MAERSKA.P. MOLLER-MAERSKA.P. MOLLER-MAERSK

A.P. MOLLER-MAERSK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DP4B nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu A.P. MOLLER-MAERSK

Doanh thu của A.P. MOLLER-MAERSK trong năm ngoái lên tới 42.99 B CHF, phần lớn trong số đó — 28.91 B CHF — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Ocean, năm trước mang lại 60.40 B CHF. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Khác — năm ngoái quốc gia này đã mang lại A.P. MOLLER-MAERSK 22.49 B CHF, và năm trước đó — 37.99 B CHF.

Theo nguồn
Theo quốc gia