Hợp đồng tương lai T-Note 10 nămHợp đồng tương lai T-Note 10 nămHợp đồng tương lai T-Note 10 năm

Hợp đồng tương lai T-Note 10 năm

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Hợp đồng tương lai T-Note 10 năm

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
ZNM202410-Year T-Note Futures (Jun 2024)
2024-06-18108'25'5+0.09%0'03'0108'27'0108'24'5
Bán
ZNU202410-Year T-Note Futures (Sep 2024)
2024-09-19109'04'0+0.10%0'03'5109'04'5109'03'0
Bán
ZNZ202410-Year T-Note Futures (Dec 2024)
2024-12-19109'09'5−0.01%−0'00'5109'11'5109'09'5
Bán