Hợp đồng tương lai T-Note 10 năm

ZN1!CBOT
ZN1!
Hợp đồng tương lai T-Note 10 nămCBOT
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hợp đồng Hợp đồng tương lai T-Note 10 năm

Ticker
Thời hạn
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
ZNH202310-YEAR T-NOTE FUTURES (MAR 2023)
2023-03-22114'13'5−0.97%−1'04'0115'22'5114'08'0
Bán
ZNM202310-YEAR T-NOTE FUTURES (JUN 2023)
2023-06-21114'31'5−1.00%−1'05'0116'08'0114'27'0
Bán
ZNU202310-YEAR T-NOTE FUTURES (SEP 2023)
2023-09-20115'21'5−0.99%−1'05'0115'21'5115'21'5
Theo dõi