BACTECH ENVIRONMENTAL CORPORATIONBACTECH ENVIRONMENTAL CORPORATIONBACTECH ENVIRONMENTAL CORPORATION

BACTECH ENVIRONMENTAL CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BAC nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BACTECH ENVIRONMENTAL CORPORATION

Tổng tài sản của BAC cho Q1 24 là1.28 M CAD, ít hơn 11.61% so với kỳ trước Q4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 7.88% trong Q1 24 tới 3.95 M CAD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY