CARGILLS (CEYLON) PLCCARGILLS (CEYLON) PLCCARGILLS (CEYLON) PLC

CARGILLS (CEYLON) PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CARG.N0000 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CARGILLS (CEYLON) PLC

Doanh thu của CARGILLS (CEYLON) PLC trong năm ngoái lên tới 223.44 B LKR, phần lớn trong số đó — 166.85 B LKR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Food Retailing, năm trước mang lại 145.39 B LKR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Sri Lanka — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CARGILLS (CEYLON) PLC 223.44 B LKR, và năm trước đó — 195.62 B LKR.

Theo nguồn
Theo quốc gia