Những nhà tạo lập thị trường

Giá trị vốn hóa lớn Các công ty Sri Lanka có giá trị vốn hóa lớn

Các công ty Sri Lanka sau có giá trị cao nhất trên thị trường. Đây là những công ty nổi tiếng, có uy tín và dẫn đầu ngành. Hãy tìm các công ty được sắp xếp theo giá trị vốn hóa thị trường và kiểm tra số liệu thống kê để biết lý do tại sao các công ty lại hoạt động tốt như vậy.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EXPO.N0000EXPOLANKA HOLDINGS PLC
285.418B LKR146.75 LKR+0.51%419.164K0.77−6.93 LKR−121.36%2.38%Vận chuyển
JKH.N0000JOHN KEELLS HOLDINGS PLC
263.386B LKR188.00 LKR−0.66%123.766K0.3536.245.19 LKR−72.12%0.79%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CTC.N0000CEYLON TOBACCO COMPANY PLC
192.756B LKR1039.00 LKR+0.87%2.108K1.047.64136.01 LKR+36.83%17.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SLTL.N0000SRI LANKA TELECOM PLC
176.696B LKR93.1 LKR−5.00%110.145K2.02−2.22 LKR−144.35%0.26%Truyền thông
LOLC.N0000LOLC HOLDINGS PLC
151.114B LKR315.00 LKR−0.87%29.076K2.004.9164.21 LKR−51.97%0.00%Tài chính
LOFC.N0000LOLC FINANCE PLC
132.317B LKR4.1 LKR+2.50%1.266M0.946.460.63 LKR−22.07%0.00%Tài chính
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC
121.9B LKR26.5 LKR0.00%81.478K0.128.063.29 LKR−5.04%16.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
COMB.N0000COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC
118.811B LKR90.4 LKR−0.66%35.541K0.105.6316.07 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
MELS.N0000MELSTACORP PLC
104.07B LKR88.0 LKR−1.68%12.405K0.1111.477.67 LKR−60.31%9.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CARG.N0000CARGILLS (CEYLON) PLC
87.61B LKR350.00 LKR+2.94%3.396K0.7017.5719.92 LKR−8.15%3.82%Bán Lẻ
Theo dõi
SAMP.N0000SAMPATH BANK PLC
86.194B LKR73.5 LKR−0.27%543.407K1.114.7915.35 LKR4.58%Tài chính
Sức mua mạnh
HNB.N0000HATTON NATIONAL BANK PLC
85.891B LKR158.50 LKR+0.32%82.009K0.623.8441.25 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
DIAL.N0000DIALOG AXIATA PLC
85.775B LKR10.5 LKR0.00%2.118M0.324.302.44 LKR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
LION.N0000LION BREWERY (CEYLON) PLC
75.2B LKR978.75 LKR+4.12%10.0010.3494.63 LKR+5.31%6.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
HAYL.N0000HAYLEYS PLC
58.95B LKR82.0 LKR+4.59%958.892K6.3515.465.30 LKR−82.94%6.81%Sản xuất Chế tạo
BIL.N0000BROWNS INVESTMENTS PLC
58.916B LKR4.2 LKR0.00%5.42M1.913.861.09 LKR0.00%Công nghiệp Chế biến
LIOC.N0000LANKA IOC PLC
55.243B LKR104.75 LKR+1.70%325.025K1.823.1533.24 LKR−47.77%3.86%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CTHR.N0000C T HOLDINGS PLC
54.279B LKR270.00 LKR+7.57%26.714K16.1813.3520.22 LKR+38.97%3.53%Dịch vụ Khách hàng
CINS.N0000CEYLINCO INSURANCE PLC
53.118B LKR2390.00 LKR−0.38%100.056.84349.55 LKR−32.72%1.88%Tài chính
CARS.N0000CARSON CUMBERBATCH PLC
49.244B LKR255.00 LKR−0.39%50.027.6533.32 LKR−58.62%0.84%Dịch vụ Phân phối
SPEN.N0000AITKEN SPENCE PLC
47.502B LKR119.00 LKR+0.85%6.92K0.84−0.31 LKR−100.81%3.42%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
VONE.N0000VALLIBEL ONE PLC
46.468B LKR43.4 LKR+5.85%563.054K2.735.038.63 LKR+1.37%2.45%Dịch vụ Phân phối
HHL.N0000HEMAS HOLDINGS PLC
44.452B LKR75.4 LKR+1.07%268.719K2.438.069.36 LKR+30.64%3.15%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
CCS.N0000CEYLON COLD STORES PLC
43.148B LKR47.0 LKR+0.21%475.092K12.8519.782.38 LKR−33.38%2.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
RICH.N0000RICHARD PIERIS PLC
40.294B LKR20.1 LKR+0.50%66.314K1.8663.770.32 LKR−91.20%6.06%Sản xuất Chế tạo
BUKI.N0000BUKIT DARAH PLC
39.066B LKR403.00 LKR+0.62%1101.579.8440.96 LKR+4.67%0.47%Sản xuất Chế tạo
LFIN.N0000LB FINANCE PLC
34.296B LKR62.8 LKR+1.45%492.252K1.003.6317.32 LKR+18.53%8.08%Tài chính
Sức mua mạnh
RCL.N0000ROYAL CERAMICS LANKA PLC
33.237B LKR31.0 LKR+3.33%2.241M3.244.706.60 LKR−20.15%9.67%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NTB.N0000NATIONS TRUST BANK PLC
33.181B LKR101.00 LKR−1.94%106.412K0.762.8135.95 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SFCL.N0000SENKADAGALA FINANCE PLC
32.765B LKR382.00 LKR−4.26%80.1346.278.26 LKR−14.98%0.17%Tài chính
DFCC.N0000DFCC BANK
31.646B LKR74.4 LKR−0.80%133.74K1.723.6620.34 LKR0.00%Tài chính
BREW.N0000CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC
27.285B LKR1255.00 LKR−0.40%930.817.26172.91 LKR+1.69%6.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TJL.N0000TEEJAY LANKA PLC
26.519B LKR37.0 LKR−0.54%522.02K4.0236.851.00 LKR−74.30%2.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
LHCL.N0000THE LANKA HOSPITALS CORPORATION PLC
26.512B LKR115.00 LKR−2.95%9210.182.53%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
UAL.N0000UNION ASSURANCE PLC
26.459B LKR45.0 LKR0.00%203.917K1.007.995.63 LKR+54.63%0.00%Tài chính
SUN.N0000SUNSHINE HOLDINGS PLC
26.173B LKR54.5 LKR+2.44%219.698K1.086.678.17 LKR+25.78%4.04%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
KHL.N0000JOHN KEELLS HOTELS PLC
26.065B LKR18.0 LKR+0.56%37.724K0.83−0.79 LKR−1950.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ASIR.N0000ASIRI HOSPITAL HOLDINGS PLC
25.822B LKR22.6 LKR−0.44%1.065K0.1010.712.11 LKR+21.48%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AHPL.N0000ASIAN HOTELS AND PROPERTIES PLC
25.681B LKR58.0 LKR−1.19%41.162K0.77145000.000.00 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
WIND.N0000WINDFORCE LIMITED
25.665B LKR19.3 LKR+1.05%33.633K0.1621.320.91 LKR−19.77%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GLAS.N0000PIRAMAL GLASS CEYLON PLC
24.702B LKR26.0 LKR−2.62%34.524K0.878.413.09 LKR−5.55%6.38%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
NDB.N0000NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC
24.327B LKR61.7 LKR+1.48%743.372K5.054.2814.42 LKR0.00%Tài chính
CFIN.N0000CENTRAL FINANCE COMPANY PLC
23.759B LKR104.50 LKR−1.18%26.1K0.773.0134.70 LKR+19.94%4.07%Tài chính
LLUB.N0000CHEVRON LUBRICANTS LANKA PLC
23.568B LKR104.0 LKR+6.01%1.03M10.226.11%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
SEYB.N0000SEYLAN BANK PLC
23.519B LKR43.6 LKR+0.23%3.346K0.424.2510.27 LKR0.00%Tài chính
CIC.N0000CIC HOLDINGS PLC
21.608B LKR63.0 LKR+2.44%122.258K6.472.4126.10 LKR+30.20%4.07%Sản xuất Chế tạo
PLC.N0000PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC
21.544B LKR10.2 LKR+2.00%79.223K0.145.581.83 LKR−2.96%6.63%Tài chính
HAYC.N0000HAYCARB PLC
20.918B LKR72.0 LKR+2.86%98.988K1.085.8012.42 LKR−45.12%8.52%Sản xuất Chế tạo
AHUN.N0000AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC
20.514B LKR62.0 LKR+1.64%93.475K1.85−0.44 LKR+34.82%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CTEA.N0000DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC
20.406B LKR984.00 LKR0.00%2210.17105.479.33 LKR−98.15%5.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BRWN.N0000BROWN & COMPANY PLC
20.199B LKR96.7 LKR+1.79%3.415K0.364.0024.15 LKR−67.74%0.00%Dịch vụ Phân phối
AAIC.N0000SOFTLOGIC LIFE INSURANCE PLC
19.95B LKR53.8 LKR+1.51%124.856K2.867.107.57 LKR+5.86%6.58%Tài chính
OSEA.N0000OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC
19.888B LKR16.1 LKR+0.63%30.454K1.015.193.10 LKR−36.52%7.81%Tài chính
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC
19.568B LKR47.6 LKR−0.63%59.219K1.038.135.85 LKR+18.88%2.85%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AEL.N0000ACCESS ENGINEERING PLC
19.5B LKR19.6 LKR+0.51%70.077K0.182.507.85 LKR+227.12%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
HUNA.N0000HUNAS FALLS HOTELS PLC
18.731B LKR22.0 LKR−3.51%5150.22−0.57 LKR−75.86%0.00%Dịch vụ Khách hàng
PALM.N0000PALM GARDEN HOTELS PLC
18.562B LKR38.5 LKR−1.28%3.884K2.29−88.62 LKR+7.48%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ACL.N0000ACL CABLES PLC
17.441B LKR75.5 LKR+3.42%530.366K6.535.9412.70 LKR−59.49%1.72%Sản xuất Chế tạo
EDEN.N0000EDEN HOTEL LANKA PLC
17.266B LKR10.7 LKR−1.83%406.933K2.55−5.08 LKR+31.47%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MGT.N0000HAYLEYS FABRIC PLC
16.827B LKR40.6 LKR+0.25%310.749K0.677.095.72 LKR+23.87%6.54%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DIPD.N0000DIPPED PRODUCTS PLC
16.163B LKR28.4 LKR+4.80%382.532K2.365.754.94 LKR−63.32%9.63%Sản xuất Chế tạo
WATA.N0000WATAWALA PLANTATIONS PLC
15.39B LKR77.5 LKR+0.78%53.111K2.478.019.67 LKR−42.01%15.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SINS.N0000SINGER (SRI LANKA) PLC
14.537B LKR13.5 LKR+5.47%743.789K3.14−1.16 LKR−176.86%0.00%Bán Lẻ
FCT.N0000FIRST CAPITAL TREASURIES PLC
14.22B LKR23.1 LKR−1.28%78.219K0.561.2917.93 LKR+500.25%49.78%Tài chính
MAL.N0000MALWATTE VALLEY PLANTATIONS PLC
13.691B LKR64.0 LKR+0.31%5250.1626.102.45 LKR−76.06%0.25%Công nghiệp Chế biến
LWL.N0000LANKA WALLTILE PLC
13.514B LKR52.9 LKR+6.22%328.732K3.1514.55%Sản xuất Chế tạo
LGL.N0000LAUGFS GAS PLC
13.277B LKR35.7 LKR−0.83%1.15K0.08102.000.35 LKR−83.72%0.00%Dịch vụ Phân phối
TILE.N0000LANKA TILES PLC
13.236B LKR51.7 LKR+3.40%306.065K1.464.3811.81 LKR−23.78%15.23%Sản xuất Chế tạo
CDB.N0000CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC
12.776B LKR203.00 LKR+7.98%70.009.4621.45 LKR−37.93%2.50%Tài chính
GREG.N0000AMBEON HOLDINGS PLC
12.312B LKR35.0 LKR+1.45%14.256K3.605.326.58 LKR+456.12%4.93%Dịch vụ Thương mại
LAMB.N0000KOTMALE HOLDINGS PLC
12.246B LKR400.00 LKR0.00%10.1118.7721.31 LKR+19.91%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ABL.N0000AMANA BANK PLC
12.125B LKR2.3 LKR0.00%445.388K2.435.060.45 LKR0.00%Tài chính
CFVF.N0000FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC
10.854B LKR26.9 LKR0.00%118.657K0.661.1922.62 LKR+719.24%54.10%Hỗn hợp
UBC.N0000UNION BANK OF COLOMBO PLC
9.969B LKR9.3 LKR0.00%2.6K0.0617.650.53 LKR0.00%Tài chính
COCR.N0000COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC
9.924B LKR31.9 LKR+2.90%137.867K3.233.1210.22 LKR−11.23%3.21%Tài chính
LMF.N0000LANKA MILK FOODS (CWE) PLC
9.48B LKR23.9 LKR−0.42%665.106K0.444.854.92 LKR+96.58%3.16%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GRAN.N0000CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC
9.24B LKR159.00 LKR+2.58%230.165K6.413.90%Công nghiệp Chế biến
VFIN.N0000VALLIBEL FINANCE PLC
8.312B LKR36.2 LKR+1.97%176.727K2.294.498.06 LKR+17.75%2.83%Tài chính
HASU.N0000HNB ASSURANCE PLC
8.265B LKR56.0 LKR+1.45%25.01K2.084.7611.76 LKR−3.60%6.62%Tài chính
GHLL.N0000GALADARI HOTELS (LANKA) PLC
8.264B LKR17.0 LKR+1.19%80.339K1.8462.410.27 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
PABC.N0000PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC
8.099B LKR18.0 LKR−2.17%61.203K0.234.304.19 LKR0.00%Tài chính
NAMU.N0000NAMUNUKULA PLANTATIONS PLC
8.039B LKR338.00 LKR−0.22%6040.773.7689.79 LKR−21.79%7.09%Công nghiệp Chế biến
TRAN.N0000TRANS ASIA HOTELS PLC
7.84B LKR40.0 LKR0.00%4300.6729.031.38 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
JINS.N0000JANASHAKTHI INSURANCE COMPANY PLC
7.634B LKR34.3 LKR+0.88%1.172K0.047.86%Tài chính
GUAR.N0000CEYLON GUARDIAN INVESTMENT TRUST PLC
7.463B LKR85.0 LKR+3.66%1050.092.3835.67 LKR2.59%Hỗn hợp
HNBF.N0000HNB FINANCE LIMITED
7.249B LKR5.2 LKR+1.96%3.235K0.4518.140.29 LKR0.00%Tài chính
CFLB.N0000THE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLC
7.2B LKR30.0 LKR0.00%123.696K1.4746.570.64 LKR−90.35%0.83%Tài chính
JAT.N0000JAT HOLDINGS LIMITED
7.146B LKR14.0 LKR−2.78%171.622K1.848.021.75 LKR−40.02%6.71%Tài chính
TAP.N0000AMBEON CAPITAL PLC
6.819B LKR6.7 LKR−1.47%74.676K1.305.761.16 LKR0.00%Dịch vụ Công nghệ
SIRA.N0000SIERRA CABLES PLC
6.611B LKR12.6 LKR+1.61%31.18K0.949.241.36 LKR−28.49%0.00%Công nghệ Điện tử
VPEL.N0000VALLIBEL POWER ERATHNA PLC
6.575B LKR9.2 LKR+4.55%5.591M2.138.521.08 LKR+50.61%5.68%Công ty dịch vụ công cộng
ELPL.N0000ELPITIYA PLANTATIONS PLC
6.536B LKR92.5 LKR+3.24%27.884K2.814.9418.73 LKR−36.20%21.18%Khoáng sản phi năng lượng
PLR.N0000PRIME LANDS RESIDENCIES LIMITED
6.469B LKR6.9 LKR+1.47%212.576K1.107.030.98 LKR−76.07%14.49%Tài chính
HPL.N0000HATTON PLANTATIONS LIMITED
6.153B LKR26.3 LKR0.00%6.516K3.836.524.03 LKR−56.21%5.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KHC.N0000THE KANDY HOTELS COMPANY (1938) PLC
6.034B LKR8.0 LKR+1.27%1.6K1.53−0.38 LKR−284.75%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BPPL.N0000B P P L HOLDINGS LIMITED
5.983B LKR20.0 LKR+3.63%73.15K0.690.00%Sản xuất Chế tạo
UML.N0000UNITED MOTORS LANKA PLC
5.872B LKR57.0 LKR−2.06%3.074K6.043.87%Bán Lẻ
TAFL.N0000THREE ACRE FARMS PLC
5.792B LKR251.00 LKR+2.03%105.571K8.954.88%Công nghiệp Chế biến
NHL.N0000NAWALOKA HOSPITALS PLC
5.779B LKR4.1 LKR0.00%184.727K0.25−0.32 LKR+31.43%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SCAP.N0000SOFTLOGIC CAPITAL PLC
5.765B LKR6.0 LKR+1.69%445.775K0.48−2.66 LKR−76.32%0.00%Tài chính