JOHN KEELLS HOLDINGS PLCJOHN KEELLS HOLDINGS PLCJOHN KEELLS HOLDINGS PLC

JOHN KEELLS HOLDINGS PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JKH.N0000 nguyên tắc cơ bản

JOHN KEELLS HOLDINGS PLC tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.50 LKR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.77%