JOHN KEELLS HOLDINGS PLCJOHN KEELLS HOLDINGS PLCJOHN KEELLS HOLDINGS PLC

JOHN KEELLS HOLDINGS PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JKH.N0000 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JOHN KEELLS HOLDINGS PLC

Doanh thu của JOHN KEELLS HOLDINGS PLC trong năm ngoái lên tới 283.79 B LKR, phần lớn trong số đó — 122.76 B LKR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Retail, năm trước mang lại 107.06 B LKR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Sri Lanka — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JOHN KEELLS HOLDINGS PLC 260.39 B LKR, và năm trước đó — 254.04 B LKR.

Theo nguồn
Theo quốc gia