ARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO
AMIA EGX

AMIA
ARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO EGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AMIA financial statements

Tóm tắt tài chính của ARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AMIA là 1.188B. EPS TTM của công ty là 0.25, lợi tức cổ tức là 1.26%, và P/E là 14.93.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền