AALBERTS N.V.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AALB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AALBERTS N.V.

Doanh thu của AALBERTS N.V. trong năm ngoái lên tới 3.32 B EUR, phần lớn trong số đó — 1.84 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Building Technology, năm trước mang lại 1.84 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Western Europe — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AALBERTS N.V. 1.92 B EUR, và năm trước đó — 1.76 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia