AAA

ALCHIMIE SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALCHI nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ALCHIMIE SA

Tổng tài sản của ALCHI cho H2 23 là12.52 M EUR, ít hơn 13.37% so với kỳ trước H1 23. Và tổng nợ phải trả giảm 6.18% trong H2 23 tới 15.43 M EUR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY