AZERION GROUP N.V.AZERION GROUP N.V.AZERION GROUP N.V.

AZERION GROUP N.V.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AZRN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AZERION GROUP N.V.

Doanh thu của AZERION GROUP N.V. trong năm ngoái lên tới 515.00 M EUR, phần lớn trong số đó — 437.80 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Platform, năm trước mang lại 364.40 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ireland — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AZERION GROUP N.V. 86.90 M EUR, và năm trước đó — 62.40 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia