FUT.CLUBE PORTOFUT.CLUBE PORTOFUT.CLUBE PORTO

FUT.CLUBE PORTO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FCP nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của FUT.CLUBE PORTO

Tổng tài sản của FCP trong H1 24 là 504.00 M EUR, tăng 41.46% so với kỳ trướcH2 23. Và tổng nợ phải trả giảm 3.81% trong H1 24 tới 512 M EUR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY