INAPA INVESTIMENTOS PARTIC GESTAO NPV

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của INAPA INVESTIMENTOS PARTIC GESTAO NPV với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của INA là 22.891M EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬