LECTRA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LSS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LECTRA

Doanh thu của LECTRA trong năm ngoái lên tới 521.90M EUR, phần lớn trong số đó — 170.22M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Equipment and Accompanying Software, năm trước mang lại 124.19M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LECTRA 109.61M EUR, và năm trước đó — 69.76M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia