NEURONESNEURONESNEURONES

NEURONES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NRO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NEURONES

Doanh thu của NEURONES trong năm ngoái lên tới 741.20 M EUR, phần lớn trong số đó — 468.49 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Infrastructure, năm trước mang lại 419.45 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Pháp — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NEURONES 741.17 M EUR, và năm trước đó — 665.38 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia