REN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RENE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu REN

Doanh thu của REN trong năm ngoái lên tới 823.00 M EUR, phần lớn trong số đó — 528.84 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Electricity, năm trước mang lại 543.00 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Bồ Đào Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại REN 785.65 M EUR, và năm trước đó — 803.53 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia