RENAULTRENAULTRENAULT

RENAULT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RNO nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của RENAULT

Tổng tài sản của RNO trong H2 23 là 121.91 B EUR, tăng 1.67% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 1.90% trong H2 23 tới 91.28 B EUR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY